Οι συντελεστές του Ελληνικού κινηματογράφου γράφουν...

Λόγω της φύσης του twitter είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε λογαριασμός ανήκει στο άτομο του οποίου το ονοματεπώνυμο ή/και τη φωτογραφία εμφανίζει. Έτσι οι παρακάτω λογαριασμοί εμφανίζονται με κάθε επιφύλαξη.

Αν γνωρίζετε και άλλους, στείλτε ένα μήνυμα στα «90 λεπτά»