Πάνος Καρκανεβάτος

( 20 Οκτωβρίου - )
Φωτογραφία: Πάνος Καρκανεβάτος

Φιλμογραφία (οι πρώτες 5 ταινίες ανά αντικείμενο)

Σκηνοθεσία

  1. Χώμα και νερό (1999)
  2. Καλά κρυμμένα μυστικά - «Αθανασία» (2008)
  3. Όχθες (2015)

Σενάριο

  1. Χώμα και νερό (1999)
  2. Καλά κρυμμένα μυστικά - «Αθανασία» (2008)
  3. Όχθες (2015)

Μοντάζ

  1. Χώμα και νερό (1999)

Παραγωγή

  1. Χώμα και νερό (1999)
  2. Όχθες (2015)
Οι ταινίες που συμμετείχε ο Πάνος Καρκανεβάτος, έχουν μέσο όρο βαθμολογίας ίσο με:
3.33 (9 βαθμολογήσεις) [Σκηνοθεσία]
3.33 (9 βαθμολογήσεις) [Σενάριο]
4.00 (4 βαθμολογήσεις) [Μοντάζ]
4.00 (4 βαθμολογήσεις) [Παραγωγή]

Ο Πάνος Καρκανεβάτος έχει μέχρι τώρα 1 θετική γνώμη από 1 σινεργό (100 %)  Εσύ τι νομίζεις; Γνώμες σινεργών: θετικές γνώμες 1 αρνητικές γνώμες 0 πρόσωπο εβδομάδας0