Ανθή Ανδρεοπούλου

Φωτογραφία: Ανθή Ανδρεοπούλου

Φιλμογραφία (οι πρώτες 5 ταινίες ανά αντικείμενο)

Ηθοποιός

  1. Η φόνισσα (1993)
  2. Πολιτικη κουζίνα (2003) [(δασκάλα)]
  3. Η χορωδία του Χαρίτωνα (2005) [Κάλας]
Η Ανθή Ανδρεοπούλου και ο Γιώργος Χωραφάς έπαιξαν μαζί σε 2 ταινίες.

Οι ταινίες που συμμετείχε η Ανθή Ανδρεοπούλου, έχουν μέσο όρο βαθμολογίας ίσο με:
3.74 (84 βαθμολογήσεις) [Ηθοποιός]

Η Ανθή Ανδρεοπούλου έχει μέχρι τώρα 4 θετικές γνώμες από 6 σινεργούς (67 %)  Εσύ τι νομίζεις; Γνώμες σινεργών: θετικές γνώμες 4 αρνητικές γνώμες 2 πρόσωπο εβδομάδας1