Χάρης Εμμανουήλ

Φωτογραφία: Χάρης Εμμανουήλ

Φιλμογραφία (οι πρώτες 5 ταινίες ανά αντικείμενο)

Ηθοποιός

  1. 17 σφαίρες για έναν άγγελο (1980)
  2. Έξοδος κινδύνου (1980)
  3. Το κόκκινο τρένο (1982) [(επιλοχίας)]
  4. Η σιδηρά κυρία (1983)
  5. Καταζητείται... το πρόσωπο της ημέρας (1983) [(δικηγόρος υπεράσπισης)]
Ο Χάρης Εμμανουήλ και ο Κώστας Φλωράτος έπαιξαν μαζί σε 3 ταινίες.

Οι ταινίες που συμμετείχε ο Χάρης Εμμανουήλ, έχουν μέσο όρο βαθμολογίας ίσο με:
3.00 (96 βαθμολογήσεις) [Ηθοποιός]

Ο Χάρης Εμμανουήλ έχει μέχρι τώρα 5 θετικές γνώμες από 6 σινεργούς (83 %)  Εσύ τι νομίζεις; Γνώμες σινεργών: θετικές γνώμες 5 αρνητικές γνώμες 1 πρόσωπο εβδομάδας0