Σταμάτης Σπανουδάκης

Φωτογραφία: Σταμάτης Σπανουδάκης

Φιλμογραφία (οι πρώτες 5 ταινίες ανά αντικείμενο)

Μουσική

  1. Τα χρώματα της ίριδος (1974)
  2. Άγγελος (1982)
  3. Ξαφνικός έρωτας (1984)
  4. Πέτρινα χρόνια (1985)
  5. Μια τόσο μακρυνή απουσία (1985)
Οι ταινίες που συμμετείχε ο Σταμάτης Σπανουδάκης, έχουν μέσο όρο βαθμολογίας ίσο με:
3.71 (190 βαθμολογήσεις) [Μουσική]

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης έχει μέχρι τώρα 2 θετικές γνώμες από 4 cineργούς (50 %)  Εσύ τι νομίζεις; Γνώμες cineργών: θετικές γνώμες 2 αρνητικές γνώμες 2 πρόσωπο εβδομάδας0